fighter-jet-1013_1920 ok commercial use

FMV

fighter-jet-1013_1920 ok commercial use

ReferensSystemvaruhusets konsulter har bl.a. följande erfarenhet av försvarsrelaterad utveckling:

- Mjukvara till inbyggt system i fällare av motmedel, stridsflygplan (UML, Scrum)
- Styrsystem för hybridbuss (realtidssystem)
- Framtagande av en gemensam hårdvarunära mjukvaruplattform för styrsystem (UML, Enterprise Architect, Användningsfall)
- Nulägesanalys MTS (UML, NAF, Enterprise Architect)

För mer information, kontakta Jan Lundberg 08-730 16 50.