profil1

Jan Lundberg

Jan arbetar som försäljnings- och konsultchef och valde Systemvaruhuset för att det fanns så stor utvecklingspotential. När han började här kom lågkonjukturen precis, och fokus sattes på att ta sig igenom den och komma ut starkare på andra sidan. Nu står alla vägar öppna, och Jan ska vara med och forma företaget. Eftersom han har arbetat länge inom samma bransch, och arbetat med allt från utveckling och projektledning till försäljning, har han en bred övergripande kunskap och förståelse för arbetet.

Här tar man fram och utvecklar nya system, istället för att sälja färdiga produkter. Vad Systemvaruhuset siktar mot är att vara ett företag som har en plattform och ett antal byggstenar, som man sedan kan utgå från när man får in ett nytt projekt.