Tag: krav

Det korta svaret på ovanstående fråga är givetvis en motfråga – hur långt är ett snöre? Man hinner alltid med att verksamhetsmodellera i ett systemutvecklingsprojekt, däremot hinner man inte alltid ta fram en fullständig verksamhetsmodell, detaljera den fullt ut och … Continue reading

Inga relaterade poster

Läste just Ken Schwabers definition av enkla respektive komplicerade krav. Det är den bästa beskrivningen av enkla krav som jag stött på… Om enkla krav: ”It is possible to have simple requirements. A single customer who is the only person … Continue reading

Inga relaterade poster

Ramlade på en gammal undersökning om hur lång tid vi människor behöver för att skriva saker på tangentbord, flytta runt musen på skärmen och ta till oss information. Undersökningen gjordes av Card, Moran och Newell och resulterade i vad man … Continue reading

Inga relaterade poster

Link: http://ModernAnalyst.com ModernAnalyst.com är en ganska livskraftig community med mycket bra information relaterad till kravanalys. Med deras egna ord: Modern Analyst – Community and resource portal for the Business Analyst and Systems Analyst. ModernAnalyst.com is the premier community and resource portal … Continue reading

Inga relaterade poster

Link: http://www.linkedin.com/e/gis/1216497 LinkedIn har ett användargrupp för personer som arbetar med användningsfall,Use Case Professionals Group. Gå med, ställ frågor och dela med dig av dina erfarenheter.

Relaterade poster:

  1. Långa och korta användningsfall – en fråga om personlighet? Det finns många olika sätt att skriva användningsfall på; man…
  2. Om användningsfall Nedan är ett utdrag från en mailkonversation om användningsfall som…

Modellerade användningsfall i förra veckan… Det känns som att det är mer regel än undantag att modelleringen ”dör”. Så hände också nu. Vad det beror på varierar från fall till fall. Det kan vara dålig ventilation i modelleringsrummet, dåligt förberedda … Continue reading

Inga relaterade poster

Jag tycker om att definiera felflöden i ett användningsfall. Alla mallar jag sett för användningsfallsbeskrivningar har rubrikerna huvudflöde och alternativflöden (eller förlopp), att de också har rubriken felflöde (på engelska, exceptional flows) är inte lika vanligt, även om det förekommer. … Continue reading

Relaterade poster:

  1. Om användningsfall Nedan är ett utdrag från en mailkonversation om användningsfall som…
  2. Långa och korta användningsfall – en fråga om personlighet? Det finns många olika sätt att skriva användningsfall på; man…
  3. Användningsfall – En agil kravteknik På senare tid har jag allt oftare hört att användningsfall…

Link: http://domaindrivendesign.org/resources/what_is_ddd Eric Evans har under de senaste 5 åren populariserat domänmodellering med sitt koncept – domain driven design. Som så många andra har han tagit angreppssätt som till stora delar är vedertagna, etablerade och beprövade, blandat ihop och döpt om … Continue reading

Relaterade poster:

  1. Domänspecifika modellspråk – ipos Domänspecifika språk är hett i dagens IT-samhälle. Jag har lagt…

På senare tid har jag allt oftare hört att användningsfall är hopplöst ute, en omodern kravteknik. Att arbeta med användningsfall är vattenfallorienterat och inte agilt. User stories däremot, det är minsann en agil kravteknik. Om jag får säga min mening … Continue reading

Relaterade poster:

  1. Långa och korta användningsfall – en fråga om personlighet? Det finns många olika sätt att skriva användningsfall på; man…
  2. Recension av user stories applied av Mike Cohn Språk: Lättläst engelska Förkunskaper: Inga Antal sidor: 268 Kategori: Krav,…
  3. Om användningsfall Nedan är ett utdrag från en mailkonversation om användningsfall som…

Grrr, include och extend tillför i mina ögon otroligt lite i ett användningsfallsdiagram. För utvecklare verkar det vara guds gåva till metodfascisten! Jag vet att det är bra med en semantiskt korrekt och konsekvent modell, men det är faktiskt så … Continue reading

Inga relaterade poster