Tag: enterprise architect

I enterprise architect finns det stöd för att definiera ett kravs tillstånd. De fördefinierade tillstånden är; approved, implemented, mandatory, proposed och validated. Om man inte tycker dessa passar det egna arbetssättet så kan man enkelt ändra dessa till något eget. … Continue reading

Relaterade poster:

  1. KanBan Link: http://www.limitedwipsociety.org/ ”Allt” om Kanban kan man hitta på denna site….
  2. Verktyg för agil projekthantering – Scrum Link: http://borisgloger.com/2009/03/01/scrum-tools-list/ En liten kom ihåg för mig själv… Recenserade verktyg…
  3. Design riktlinjer för webben Link: http://www.usabilitynet.org/tools/webdesign.htm UsabilityNet är ett projekt som finansieras av EU för…

Video som visar hur man skapar en UML-profil i Enterprise architect. En profil är en vidareutveckling/anpassning av UML där man utgår ifrån de befintliga symbolerna och stereotyperna mm och lägger till egna anpassningar/specialiseringar för att få ett modellspråk som bättre … Continue reading

Relaterade poster:

  1. Domänspecifika modellspråk – ipos Domänspecifika språk är hett i dagens IT-samhälle. Jag har lagt…

Att hantera spårbarhet mellan detaljerade och övergripande krav eller mellan krav och läsning kan man göra i Enterprise Architect med en funktion som heter ”Relationship matrix”. Nedanstående skärmdumpar visar hur det fungerar.  

Relaterade poster:

  1. Agile plug-in till enterprise architect Jag har ännu inte provat denna plug-in men den verkar…