Tag: ramavtal

fmv2

Systemvaruhuset har tillsammans med Consoden fått ramavtal för  ledningssystem, position C2/COI och I2. Det innebär att vi kan leverera utveckling av; – Ledningsstödssystem, operativ och taktisk nivå. – BMS (Battle Management Systems) - Tidskritisk ledning (flyg) - Sjöinformationssystem - Vädertjänstsystem - Flygtrafikledningssystem – Verksamhetsledning – ERP (Enterprise Resource Planning Systems) – Inbyggda C2-system – Ledningsstödsystem som hör till plattformar För [...]

handshake isolated on white background.

Läs om våra ramavtal.

fighter-jet-1013_1920 ok commercial use

FMV

Systemvaruhusets konsulter har bl.a. följande erfarenhet av försvarsrelaterad utveckling: – Mjukvara till inbyggt system i fällare av motmedel, stridsflygplan (UML, Scrum) – Styrsystem för hybridbuss (realtidssystem) – Framtagande av en gemensam hårdvarunära mjukvaruplattform för styrsystem (UML, Enterprise Architect, Användningsfall) – Nulägesanalys MTS (UML, NAF, Enterprise Architect) För mer information, kontakta Jan Lundberg 08-730 16 50.