Tag: Verktyg

I enterprise architect finns det stöd för att definiera ett kravs tillstånd. De fördefinierade tillstånden är; approved, implemented, mandatory, proposed och validated. Om man inte tycker dessa passar det egna arbetssättet så kan man enkelt ändra dessa till något eget. … Continue reading

Relaterade poster:

  1. KanBan Link: http://www.limitedwipsociety.org/ ”Allt” om Kanban kan man hitta på denna site….
  2. Verktyg för agil projekthantering – Scrum Link: http://borisgloger.com/2009/03/01/scrum-tools-list/ En liten kom ihåg för mig själv… Recenserade verktyg…
  3. Design riktlinjer för webben Link: http://www.usabilitynet.org/tools/webdesign.htm UsabilityNet är ett projekt som finansieras av EU för…

Microsoft har tagit fram ett stöd för att arbeta med KanBan i Team Foundation Server. Se mer på http://vsarkanbanguide.codeplex.com/. David Andersson har sagt följande om denna: While this template doesn’t really deliver the spirit of kaizen nor easily enable the a … Continue reading

Relaterade poster:

  1. KanBan Link: http://www.limitedwipsociety.org/ ”Allt” om Kanban kan man hitta på denna site….
  2. Gör 2012 till ett ”KanBan-år” Arbetsåret har börjat, varför inte göra 2012 till KanBan-året på…

Produktsumma är en fantastiskt användbar funktion i Excel, givetvis finns det en motsvarighet i Google Spreadsheet. Den heter Sumproduct och kan användas för att summera värden i en kolumn (C2:C4 i exemplet nedan) med multipla villkor som följer: =SUMPRODUCT((INDEX(A2:A4)=numeriskt urvalskriterium)*(INDEX(B2:B4)=”textuellt … Continue reading

Inga relaterade poster

Vi hade tisdagsmöte i går, ett möte då vi försöker samla alla konsulterna för en timmes fri diskussion om det som känns angeläget och/eller intressant. I går var huvudnumret diskussion kring en ny hemsida. Den gamla har ju några år … Continue reading

Inga relaterade poster

Att hantera spårbarhet mellan detaljerade och övergripande krav eller mellan krav och läsning kan man göra i Enterprise Architect med en funktion som heter ”Relationship matrix”. Nedanstående skärmdumpar visar hur det fungerar.  

Relaterade poster:

  1. Agile plug-in till enterprise architect Jag har ännu inte provat denna plug-in men den verkar…

Jag har ännu inte provat denna plug-in men den verkar intressant; http://www.sparxsystems.es/New/products/ea-extension-scrum.html. Det är såpass enkelt att utveckla plug-ins till EA att jag hade planerat att så småningom göra något liknande själv men om denna är bra så sparar jag lite … Continue reading

Inga relaterade poster

Äntligen en whiteboard i min smak: http://techcrunch.com/2011/09/01/i3board-sharp-shows-70-inch-electronic-touch-sensitive-whiteboard/ Inga relaterade poster
Inga relaterade poster

Äntligen en whiteboard i min smak: http://techcrunch.com/2011/09/01/i3board-sharp-shows-70-inch-electronic-touch-sensitive-whiteboard/

Inga relaterade poster

Några bra (och prisvärda) verktyg: Enterprise architect - www.sparxsystems.com Atlassians svit - http://www.atlassian.com Trac - http://trac.edgewall.org/ Mingle - http://www.thoughtworks-studios.com/mingle-agile-project-management Och en hel massa fler verktyg finns på: http://www.userstories.com/products

Inga relaterade poster

Link: http://borisgloger.com/2009/03/01/scrum-tools-list/ En liten kom ihåg för mig själv… Recenserade verktyg för scrum: http://borisgloger.com/2009/03/01/scrum-tools-list/ Mallar och bra att ha saker för scrum:http://borisgloger.com/2008/07/01/product-backlog-templates-scrum-tools/

Relaterade poster:

  1. Testa dina kunskaper i Scrum Link: http://www.scrum.org/scrum-assessment/ Ken Schwaber har lagt ut ett scrum-test på scrum.org….
  2. Ken Schwabers guide till Scrum Link: http://www.scrumalliance.org/resources Hos ScrumAlliance kan den intresserade hitta en kort (12…
  3. Scrum = 2000-talets RUP? Alla områden har sina religioner och alla religioner har sina…