fmv2

Ramavtal FMV

Systemvaruhuset har tillsammans med Consoden fått ramavtal för  ledningssystem, position C2/COI och I2.

Det innebär att vi kan leverera utveckling av;

- Ledningsstödssystem, operativ och taktisk nivå.
- BMS (Battle Management Systems)
- Tidskritisk ledning (flyg)
- Sjöinformationssystem
- Vädertjänstsystem
- Flygtrafikledningssystem
- Verksamhetsledning – ERP (Enterprise Resource Planning Systems)
- Inbyggda C2-system
- Ledningsstödsystem som hör till plattformar

För mer information, kontakta Jan Lundberg på 08-730 16 50.